Sylaby w zupie
Materiał składa się z 3 kart. Pierwsza karta zawiera legendę i puste pola do układania sylab i powstałych z nich słów. Kolejne dwie karty zawierają sylaby, słowa oraz symbole przyporządkowane do konkretnych sylab. Zadaniem dziecka jest dobrać dwie odpowiednie sylaby, utworzyć z nich słowo oraz dobrać odpowiednie symbole według załączonej legendy.
Zasób dostępny w Pakiecie Premium
Zaloguj się do swojego konta
POBIERZ
Materiały z serwisu można wykorzystywać WYŁĄCZNIE do własnego użytku osobistego, to jest drukować i korzystać w bezpośredniej pracy z dziećmi (a w przypadku pracy zdalnej - rozsyłać rodzicom do wydrukowania w domu). Dalsze dystrybuowanie pobranych z serwisu materiałów, w jakiejkolwiek innej formie, stanowi naruszenie warunków regulaminu i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.