Etapy powstawania miodu
Wytnij i pomieszaj karty. Zadanie polega na ułożeniu kart w prawidłowej kolejności przedstawiającej etapy powstawania miodu. Dla ułatwienia można ponumerować karty na odwrocie. Materiał dopasowany jest do planszy: Etapy powstawania miodu. (Karty można wykorzystać jako wklejki do zeszytu).
Zasób dostępny w Pakiecie Premium
Zaloguj się do swojego konta
POBIERZ
Materiały z serwisu można wykorzystywać WYŁĄCZNIE do własnego użytku osobistego, to jest drukować i korzystać w bezpośredniej pracy z dziećmi (a w przypadku pracy zdalnej - rozsyłać rodzicom do wydrukowania w domu). Dalsze dystrybuowanie pobranych z serwisu materiałów, w jakiejkolwiek innej formie, stanowi naruszenie warunków regulaminu i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.