Spelling vegetables
Czy potrafisz przeliterować po angielsku te warzywa? Przeciągaj palcem litery tak, aby prawidłowo podpisać obrazek.