Głoskowa wojna
Przetasowaną talię podziel między 2 graczy, obrazkami do dołu. Zawodnicy równocześnie wykładają po jednej karcie i porównują ilość głosek. Gracz z kartą o większej ilości głosek dodaje obie karty na spód swojej talii. Jeśli karty mają tyle samo głosek, należy dołożyć po jednej karcie (obrazkami do dołu) na swoich kartach odkrytych, a następnie wyciągnąć następne karty, położyć odkryte na zakrytych kartach i wówczas są one porównywane. Karta o większej ilości głosek wygrywa, a zwycięzca wojny odbiera wszystkie karty wykorzystane w wojnie. Ten proces jest powtarzany aż do wyłonienia zwycięzcy. Wygrywa gracz, który pierwszy zabierze wszystkie karty przeciwnikowi.
Zaloguj się do swojego konta lub zarejestruj się za darmo
POBIERZ
Materiały z serwisu można wykorzystywać WYŁĄCZNIE do własnego użytku osobistego, to jest drukować i korzystać w bezpośredniej pracy z dziećmi (a w przypadku pracy zdalnej - rozsyłać rodzicom do wydrukowania w domu). Dalsze dystrybuowanie pobranych z serwisu materiałów, w jakiejkolwiek innej formie, stanowi naruszenie warunków regulaminu i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.