Spelling fruits
Czy potrafisz przeliterować po angielsku te owoce? Przeciągaj palcem litery tak, aby prawidłowo podpisać obrazek.