Łączenie: Cyfry
Połącz cyfry z odpowiadającą im ilością kropek. Powodzenia!