Która godzina
Czy potrafisz odczytywać godzinę na zegarze tarczowym? Wskaż ten budzik, który pokazuje ten sam czas, co wskazówki wiszącego zegar.