Dopasuj obrazki: Zwierzęta
Przeciągając palcem dopasuj odpowiednie części tak, aby powstały obrazki.